Những khoản nợ nào được công ty mua bán nợ chấp nhận ?

Tất cả các khoản nợ có giấy tờ xác nhận cụ thể, được sự công nhận của khách nợ thì chủ nợ đều có thể sang nhượng cho công ty mua bán nợ.

Công ty cổ phần mua bán nợ Trường Thành ưu tiên mua các khoản nợ có chứng thực bằng chứng từ công chứng, các khoản nợ đã có phán quyết của Tòa Án.

Các khoản nợ ký kết với nhau bằng giấy tờ tay công ty chúng tôi vẫn tiến hành mua lại nhưng sẽ mất nhiều thời gian để xác minh, đối chiếu.