Tư vấn mua bán nợ Trường Thành

Mua bán nợ và quy trình về mua bán nợ

Gọi tư vấn ngay
Mua ban nợ là gì

Tư vấn mua bán nợ là gì?

Tư vấn mua bán nợ là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

Gọi tư vấn ngay

Trường Thành cung cấp dịch vụ:

  • Tư vấn đưa ra cho doanh nghiệp nhằm giúp vực dậy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Tư vấn quy trình thủ tục đàm phán mua bán nợ cho doanh nghiệp và cá nhân
  • Tư vấn lên kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện đảm bảo tối ưu lợi ích cho doanh nghiệp
Gọi tư vấn ngay
Logo mua bán nợ Trường Thành
Những khoản nợ nào được công ty mua bán nợ chấp nhận?

Tại sao bạn nên chọn Trường Thành?

Công ty cổ phần mua bán nợ Trường Thành là doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ hợp pháp, đã đáp ứng đầu đủ các điều kiện để hoạt động công ty mua bán nợ.

Gọi tư vấn ngay

Thủ tục mua bán nợ với công ty Trường Thành

Khi có nhu cầu bán nợ, chủ nợ cung cấp cho Công ty Mua Bán Nợ các tài liệu liên quan đến khoản nợ như sau:

Chốt giá trị thực tế còn lại của khoản nợ (gốc và lãi), ngày tháng phát sinh, đến hạn, quá hạn thanh toán; nguyên nhân chưa thu hồi được nợ; tình hình hoạt động, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của khách nợ; …v.v.

  • Cung cấp cho bên mua nợ tối thiểu 1 trong các loại chứng từ sau đây:
  • Biên bản đối chiếu, xác nhận và cam kết thanh toán nợ;
  • Khế ước vay nợ; Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) liên quan đến khoản nợ;
  • Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản hoặc Biên bản thoả thuận xử lý tài sản đảm bảo cho khoản nợ; Hồ sơ tài liệu pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo;
  • Công văn, tài liệu, giấy yêu cầu thanh toán nợ của chủ nợ đối với khách nợ;
  • Bản án ra phán quyết, phân xử tranh chấp của Toà án về khoản nợ; Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án liên quan đến khoản nợ;
  • Các tài liệu liên quan khác về khoản nợ và tình hình hoạt động, tình hình tài chính của khách nợ.
Gọi tư vấn ngay
Thủ tục mua bán nợ

Trên cơ sở xem xét, đánh giá hồ sơ và đề nghị bán nợ của chủ nợ, Mua Bán Nợ Trường Thành và chủ nợ sẽ cùng đàm phán thoả thuận biện pháp xử lý, mua bán khoản nợ theo giá cả thị trường “thuận mua, vừa bán” thông qua phương thức thoả thuận.

Việc mua, bán nợ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa hai bên. Hoặc đơn giản nhất là liên hệ trực tiếp với Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Trường Thành để được tư vấn cụ thể.

Gọi tư vấn ngay