Giới thiệu Trường Thành

CTy TNHH Dịch vụ quản lý và mua bán nợ Trường Thành thực hiện mua bán nợ theo thỏa thuận với các bên tham gia mua, bán dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Việc mua bán nợ theo thỏa thuận có thể thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp, thỏa thuận qua môi giới hoặc qua đấu giá.

Khoản nợ được mua, bán là khoản nợ của các tổ chức tín dụng hiện đang còn dư nợ hoặc đang được theo dõi ngoại bảng và các khoản nợ của các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện việc mua bán nợ thuộc tổ chức tín dụng.

Gọi tư vấn ngay

Hiện nay, Trường Thành thực hiện mua bán nợ của các tổ chức tín dụng khác; các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ mua, bán nợ trực thuộc tổ chức tín dụng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có chức năng và nhu cầu mua lại nợ; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan khác (khách nợ, môi giới, bảo lãnh,…) bằng việc Trường Thành sẽ mua hoặc tìm kiếm đối tác, hỗ trợ tư vấn, làm đầu mối, trung gian, môi giới, giới thiệu đối tác mua bán các khoản nợ với giá cả phù hợp và hình thức thanh toán linh hoạt

Gọi tư vấn ngay
Giới thiệu Trường Thành

Thông tin công ty

CTy TNHH Dịch vụ quản lý và mua bán nợ Trường Thành

  • Địa chỉ: Số 13 Đường N7, KDC Hiệp Thành City, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
  • Chi nhanh HN: 23 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 
  • Số điện thoại: 0937.937.678 – 0988.985.578
  • Email: muabannotruongthanh@gmail.com
Logo mua bán nợ Trường Thành