Phí dịch vụ tại Trường Thành

Chi tiết bảng phí dịch vụ mua bán nợ và thẩm định mua bán nợ tại Trường Thành

Phí mua bán nợ Phí thẩm định mua bán nợ

Bảng phí dịch vụ Mua Bán Nợ

STT Số Tiền nợ (VNĐ) PHÍ DỊCH VỤ TÍNH THEO PHẦN (%)

 VÀ THEO KHU VỰC

Tp.HCM(%) Bình Dương,Biên Hòa Các Tỉnh
 Đồng Nai,Long An Thành Khác
Tây Ninh,BR-VT (%) (%)
1 Từ 10 – 50 Triệu 55 55 50
2 Trên 50 – 100 Triệu 58 57 55
3 Trên 100 – 150 Triệu 62 60 54
4 Trên 150 – 200 Triệu 64 62 59
5 Trên 200 – 400 Triệu 67 65 62
6 Trên 400 – 600 Triệu 70 67 64
7 Trên 600 – 800 Triệu 72 69 66
8 Trên 800 – 1,5 Tỷ 75  72 69
9 Trên 1,5 Tỷ – 3 Tỷ 77 74 71
10 Trên 3 Tỷ – 5 Tỷ 80 77 74
11 Trên 5 Tỷ … 85 82 79

* Lưu ý:

 1. Phí dịch vụ được thanh toán theo phương thức ,thu hồi nợ đến đâu thu phí đến đó
 2. Mức phí dịch vụ thanh đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 3. Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Bảng phí dịch vụ Thẩm định Mua Bán Nợ

STT Số Tiền nợ Khu vực các Khu vực các tỉnh: Khu vực các tỉnh Khu Vực các tỉnh 
(VNĐ) Quận,Huyện Đồng Nai,Long An Miền Tây Nam Bộ Tây Nguyên và
  Tp. HCM Tây Ninh,BR-VT và Bình Phước Nam Trung Bộ
1 Dưới 30 Triệu        
2 Từ 30 – 50 Triệu 1 Triệu 4-5 Triệu 5 Triệu 5 Triệu 
3 Trên 50-100 Triệu 1,5 Triệu 5-6 Triệu 6-7 Triệu 8-10 Triệu
4 Trên 100-150 Triệu 2 Triệu 6 -7Triệu 7 -8 Triệu 10-12 Triệu
5 Trên 150-200 Triệu 2,5 Triệu 7-8 Triệu 8 -10 Triệu 12-15 Triệu
6 Trên 200-400 Triệu 3 Triệu
7 Trên 400-600 Triệu 3,5 Triệu 8-10 Triệu 10-12 Triệu 15-17 Triệu
8 Trên 600-800 Triệu 4 Triệu
9 Trên 800 -1,5 Tỷ 4,5Triệu 10 -12 Triệu 12-14 Triệu 17-20 Triệu
10 Trên 1,5 Tỷ -3 Tỷ 5 Triệu
11 Trên 3 Tỷ -5 Tỷ 6 Triệu 12-15 Triệu 14-18 Triệu

trở lên

20-24 Triệu

 trở lên

12 Trên 5 Tỷ 10 Triệu 15-20 Triệu 18 Triệu

 trở lên

24 Triệu

trở lên

* Lưu ý:

 1. Mức giá trên có thể thay đổi tùy theo từng khoản nợ tại từng thời điểm khác nhau.
 2. Những vụ việc thuộc địa bàn Tp Hồ Chí Minh Công ty không thu trước bất cứ khoản phí nào.
 3. Phí thẩm định trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Trường Thành

 • Địa chỉ: Số 13 Đường N7, KDC Hiệp Thành City, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
 • Phone 1: 0937.937.678
 • Phone 2: 0988.985.578
 • MST: 0316522570
 • Email: muabannotruongthanh@gmail.com